מדיניות פרטיות אתר אינטרנט ו/או אפליקציה הזמנות של קבוצת Leggenda

עדכון אחרון: 24/1/2022

מבוא

 1. מטעמי נוחות נוקטת מדיניות הפרטיות (להלן: "המדיניות") בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בה מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. במדיניות זו נסביר ונבהיר בפניך איזה שימוש נעשה על-ידי חברת אורי פרסקו בע"מ, וכל הזכיינים והחברות הקשורות לה אשר מפעילות את רשת הגלידריות תחת המותג "לג'נדה" ו/או מי מטעמן (להלן יכונו יחדיו במשותף: "לג'נדה") במידע המתקבל ממך באמצעות האתר ו/או האפליקציה.
 3. לג'נדה מבהירה ומדגישה בזאת כי אינך מחויב להעביר לנו כל מידע אישי אודותיך במהלך שימושך באתר ו/או באפליקציה, אבל לתשומת לבך שאי-מסירת מידע עשויה למנוע את גישתך לשירותינו ו/או לפגוע בחווית הגלישה או השימוש שלך באתר ו/או באפליקציה, באופן מלא או באופן חלקי.
 4. חלק מהשירותים שלנו באמצעות האתר ו/או האפליקציה כרוכים בהצטרפותך כמשתמש רשום של לג'נדה, ככל שתבחר להירשם לשירות כאמור ולמסור ללג'נדה מידע לשם הצטרפות כמשתמש רשום לשם הזמנת גלידה באמצעות האתר ו/או האפליקציה, אזי הנך מתחייב כי תמסור לנו רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ובעצם מסירתם, הנך מאשר את נכונותם.
 5. אם לא תמסור לנו את כל הפרטים המלאים או פרטים שגויים או שקריים, ייתכן ותיפגם חווית השימוש או גלישה שלך באתר ו/או באפליקציה ו/או תיפגע יכולתך לעשות שימוש בשירות ההזמנות שלנו דרך האתר ו/או באפליקציה, תסוכל יכולתך להשלים הזמנות שביצעת באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או תיפגע יכולתה של לג'נדה ליצור עמך קשר להשלמת הזמנה ו/או תיאום המשלוח של המוצרים שרכשת. זאת ועוד, מסירת פרטים שגויים או שקריים אף עשויה במקרים מסוימים, להוות הפרה של תקנון תנאי השימוש באתר ו/או באפליקציה או להוות עבירה על החוק, על כל המשתמע מכך.
 6. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר ו/או האפליקציה נמצאת בכל עת באתר האינטרנט שלנו ו/או במסך ההגדרות של האפליקציה, והיא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר האינטרנט והאפליקציה של .
 7. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, לג'נדה ממליצה כי תחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות הפרטיות של לג'נדה. על אף האמור לעיל, ככל שנשנה את מדיניות פרטיות זו באופן המצריך לפי כל דין את קבלת הסכמה מחודשת ממך לאיסוף מידע אישי מסוים אודותיך ו/או ביצוע פעולה במידע האישי שלך, נציב הודעה מתאימה באתר האינטרנט שלנו ו/או חלון קופץ מתאים בממשק האפליקציה ו/או נעביר לך הודעה באמצעים סבירים ומקובלים.
 8. הינך מתבקש לקרוא בעיון את המדיניות, ובמידה שאינך מסכים לתוכנה ו/או מקבל אותה במלואה, אל תעשה כל שימוש באתר ו/או באפליקציה של לג'נדה אשר השימוש והגלישה בהם כפוף לתנאי השימוש (קישור כאן) ולמדיניות פרטיות זו, המווה חלק בלתי-נפרד מת מתנאי השימוש שלנו, בלבד.

המידע האישי אותו לג'נדה אוספת אודותיך והשימושים שהיא עושה בו

 1. לג'נדה עשויה לאסוף ולקבל ממך באמצעות האתר ו/או האפליקציה (להלן: "משתמש"), את סוגי המידע האישי המפורטים להלן, במקרים :
  • בעת רישום לאפליקציה כדי לחולל עבורך משתמש רשום ולשם אפשרות והשלמת הזמנות של גלידה באמצעות ממשק המשלוחים באתר ו/או :
   • שם מלא
   • תאריך לידה
   • תאריך מיוחד אחר
   • מספר הסלולר שלך
   • כתובת דואר אלקטרוני
   • ארבע ספרות האחרונות של אמצעי התשלום הנכללים כחלק מהטוקן של כרטיס/י אשראי / אפליקציית סליקה (יוזן בפעם הראשונה בו ייעשה שימוש באמצעות חלון קופץ לאתר חברת הסליקה/אפליקציית הסליקה ו/או אם אינך מעוניין כי יישמר, תוכל להזין את הפרטים בכל הזמנה מחדש, אם)
   • הערות נוספות לגבי כתובת המשלוחים
   • כתובת למשלוחים
  • בעת ביצוע הזמנה כמשתמש רשום:
   • כתובת למשלוח ההזמנה
   • פרטי ההזמנה
   • פרטי ברכה / הערה למשלוח
  • בעת ביצוע רכישה מזדמנת באתר האינטרנט במהלך ביצוע ההזמנה יישמר עד לסיום וקליטת ההזמנה ושידורה לסניף הרלוונטי שלנו:
   • שם מלא
   • מספר הסלולר שלך ליצירת קשר על-ידי השליח
   • כתובת דואר אלקטרוני למשלוח קבלה
   • כתובת למשלוחים
  • בעת פנייתך אלינו או פנייתנו בחזרה במענה לבקשתך ליצירת קשר על מנת שתוכל לקבל שירותי תמיכה ו/או מידע מנציגנו (באמצעות הטופס האלקטרוני באתר ו/או האזור היעודי ליצירת קשר באפליקציה)
   • תוכן הפניה שלך (בין אם קולית ובין אם כתובה)
   • מספר הסלולר שלך
   • כתובת דואר אלקטרוני
   • שם מלא
   • כתובת
  • בעת השימוש השוטף באתר ו/או באפליקציה:
   • מידע סטטיסטי מצרפי לגבי המכשיר הסלולרי ו/או המחשב של המשתמש ו/או הרגלי הצריכה של המשתמש, כמפורט בהרחבה להלן.
 1. כל המידע לגביך אשר לג'נדה תאסוף ו/או כל מידע כאמור שלג'נדה תעשה בו שימוש, ינוהל ויישמר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981 ("להלן: "חוק הגנת הפרטיות") והתקנות והצווים שהוחקו מכוחו, ולג'נדה תעשה בהם שימוש על פי הוראות חוק זה ו/או על פי הוראות כל דין. 

אופן איסוף המידע והשימוש בו בעת ביצוע תשלומים באמצעות האתר ו/או האפליקציה

 • קרדיט גארד

(להלן יחדיו יכונו במשותף לצרכי מדיניות פרטיות זו כ: "החברה הסולקת")

 1. החברה הסולקת הנמנית בין ספקי השירות של חברות האשראי והיא מורשית לבצע פעולות סליקת אשראי בהתאם לכל דין, וכן עומדת בכל התקנים המחמירים וההנחיות של חברות האשראי לביצוע עסקאות אינטרנטיות מאובטחות.
 2. לעניין ביצוע תשלומים, מובהר כי לג'נדה אינה שומרת את פרטי אמצעי התשלום המלאים, אלא רק מקבלת טוקן בעל ארבע ספרות אשר באמצעותו יישמר אמצעי התשלום לשם ביצוע הזמנות עתידיות, יתר המידע לגבי אמצעי התשלום מועבר על-ידי לג'נדה אל החברה הסולקת באמצעות דף מאובטח בתקן SSL על גבי אתרנו ו/או האפליקציה, עת שתזין אותו בפעם הראשונה בה אתה עושה שימוש באמצעי התשלום.
 3. מובהר כי תקן אבטחת המידע בו עושה החברה הסולקת שימוש כמו גם השמירה על פרטי האשראי ופרטי המשתמש המועברים לחברה הסולקת נעשים על-ידי החברה הסולקת בהתאם לתקנים בינלאומיים והוראות חברות האשראי לפי כל דין, על-ידי חברת האשראי הסולקת, ולג'נדה לא תהייה אחראית לכל פגיעה בפרטיות המשתמשים אשר תגרם בשל מסירת פרטי אשראי לחברה הסולקת.
 4. לג'נדה עושה כמיטב יכולתה על מנת להגן על שלמות המידע האישי של המשתמש המתקבל באתר ו/או באפליקציה ושמירתו בסודיות. איסוף המידע ושמירתו נעשים בסביבה מאובטחת - לג'נדה משתמשת בשילוב של טכנולוגיות אבטחה, נוהלי אבטחה ואמצעים ארגוניים כדי להגן על המידע האישי של המשתמש מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.
 5. כאשר לג'נדה מעבירה נתונים אישיים רגישים, לדוגמא פרטי כרטיס אשראי (על גבי האינטרנט) דרך האתר ו/או האפליקציה, היא מגינה עליהם באמצעות טכנולוגיות הצפנה SSL.

כיצד לג'נדה אוספת מידע סטטיסטי ו/או מצרפי לגביך ולגבי משתמשים אחרים באתר ו/או באפליקציה

 1. כאשר לג'נדה אוספת מידע אישי לגבי המשתמשים וכן מידע סטטיסטי-מצרפי הקשור לאופן השימוש באתר ו/או באפליקציה, היא עושה זאת באמצעים אוטומטיים באחת או יותר מן הדרכים הבאות:
  • במהלך הגלישה והשימוש באתר ו/או בשימוש באפליקציה, לג'נדה תהיה רשאית לאסוף מידע אודות ביקורכם באתר ו/או שימושכם באפליקציה, השימוש שתעשו בשירותים וגלישתכם ברשת.

מידע זה עשוי לכלול פרטים בנוגע למקום המחשב ו/או המכשיר הסלולרי שלכם, כתובת ה-IP שבאמצעותה ניגשתם לאתר, מערכת ההפעלה שלכם, מזהה הדפדפן שלכם, נתוני מיקום, סוג הדפדפן, שמות דומיינים, הגדרות שפה ומידע נוסף בנוגע לנוהגיכם באתר ו/או באפליקציה כגון מידע או פרסומות שקראתם, עמודים ומוצרים שבהם צפיתם, הזמנות מוצרים שביצעתם, הצעות ושירותים שעניינו אתכם, ובנוגע לאופן שבו אתם מתקשרים עם האתר ו/או האפליקציה של לג'נדה ועם אתרי אינטרנט אחרים.

 • לג'נדה עשויה לאסוף מידע אישי או מצרפי-סטטיסטי כאמור גם באמצעות שימוש בקבצי Cookies וטכנולוגיות מעקב אחרות (להלן ביחד: "עוגיות"), ככל שאלו יופעלו באתר, והכול כמפורט ביתר הרחבה להלן בסעיפים 23-25.
 • לג'נדה עשויה לאסוף מידע הנוגע למוצרי לג'נדה המשויכים ומנוטרים ו/או מנוהלים באמצעות האפליקציה ו/או האתר, לרבות מידע אודות שימוש המשתמש במוצרי לג'נדה, כגון: הרגלי השימוש במוצר, משך השימוש במוצר, מועד הדלקה וכיבוי וכל מידע אחר בנוגע לשימוש המשתמש במוצר ו/או במוצר אחר המחובר למוצרי לג'נדה.
 1. לג'נדה רשאית להשתמש במידע שימסור משתמש באתר ו/או באפליקציה - ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ו/או באפליקציה - לצורך אספקת השירותים וגם לשם שיפור השירותים באתר ו/או באפליקציה ו/או בכל דרך אחרת שהיא מציעה, לרבות לשם יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים.
 2. לג'נדה עשויה לשכור חברות אחרות על מנת לספק שירותים מוגבלים בשמה, כגון מתן מענה לשאלות הקשורות בתמיכה, ביצוע ניתוחים סטטיסטיים של השירותים שלה ו/או לשם ניהול והתאמה של התוכן השיווקי או הפרסומי על גבי האתר ו/או האפליקציה עבור המשתמש. לג'נדה תספק לחברות אלו רק את פריטי המידע האישי של המשתמש אשר דרוש לצורך מתן השירותים. מודגש כי בהתאם לכל דין, תחייב לג'נדה בהסכם כל נותן שירותים כאמור, לרבות עובדיו הנדרשים לאספקת השירותים לחברה, כי שימוש במידע אישי כאמור יעשה רק למטרת מתן השירותים כאמור ולא לכל מטרה אחרת.

רישום לשירותים נוספים (מועדון לקוחות) ו/או לקבלת דיוור ישיר / הודעות מסחריות

 1. חלק מן השירותים באתר ו/או באפליקציה מצריכים הרשמה אשר במסגרתה יידרש משתמש למסור פרטים אישיים, כגון שם המלא, כתובת מגורים, מספר טלפון/סלולר וכתובת הדוא"ל. על כן, המשתמש מצהיר בזאת כי פרטים אלו נמסרים לחברה מרצונו החופשי ובהסכמתו.
 2. משתמש אשר יאשר קבלת דיוור ישיר מלג'נדה מסכים בכך כי עם ביצוע ההרשמה, פרטי המשתמש יצורפו לרשימת התפוצה של לג'נדה עבור משלוח הודעות למשתמש באמצעים שונים לרבות אך לא רק, הודעות, דואר אלקטרוני, הודעות מולטימדיה (mms), מסרונים (sms), מערכת חיוג אוטומטית ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת בדבר קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי לג'נדה והעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה. כמו כן הסכמה זו מקנה לחברה זכות לעשות שימוש בפרטים אלו לצורכי קידום מכירות, פרסום, שיפור השירותים הניתנים על ידי לג'נדה ולהעשרת תוכן האתר ו/או האפליקציה בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח-2008 (להלן: "חוק הספאם"). במידה ומשתמש מעוניין להיגרע מרשימת התפוצה, הוא יוכל להסיר עצמו בכל עת וזאת על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: yoav@legenda.co.il

בנוסף, אם המידע שבמאגרי לג'נדה משמש לצורך פניה אישית של המשתמש, בהתבסס על השתייכות המשתמש לקבוצת אוכלוסין שנקבעה על פי איפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר (להלן: "פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. לג'נדה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אל המשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצע המשתמש באתר לג'נדה - יוסיף להישמר בחברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אל המשתמש. 

עוגיות וטכנולוגיות מעקב בשימוש באתר ו/או באפליקציה

 1. לג'נדה משתמשת ב-cookies ובטכנולוגיות דומות במהותן לצורך תפעולו השוטף והתקין של האתר ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר ו/או האופן שבו המשתמש הגיע לאתר, לאימות פרטים, להתאמת האתר (לרבות אך לא רק התאמת תוכן פרסומי ו/או שיווקי ומתן המלצות על מוצרים), להעדפות האישיות של המשתמש וכן לצרכי אבטחת מידע. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יודיע למשתמש כאשר "עוגיות" נשלחות אליו. מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמש לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן שלו כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמש אינו רוצה לקבל "עוגיות", הוא יוכל לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. עם זאת, על המשתמש לדעת כי חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא יוכל ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר או באתרים אחרים, בהתאם להגדרות הדפדפן.
 2. קיימת אפשרות להתאים את הדפדפן של המשתמש כך שהוא יקבל או ידחה "עוגיות", או שהוא יתריע כאשר נעשה שימוש ב"עוגיות". מכיוון שכל דפדפן פועל אחרת, על המשתמשים לבדוק בתפריט "עזרה" בדפדפן כיצד לבצע את ההתאמות הנ"ל. אם המשתמשים אינם רוצים לקבל "עוגיות", הם יוכלו לחסום או למחוק את האפשרות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן. עם זאת, חסימת אפשרות זו עשויה לגרום לכך שלא תוכלו ליהנות מחלק מהפונקציות והשירותים שבאתר ו/או כי אופן הצגתם של פריטים באתר יושפע (או חלקים ממנו לא יוצגו כלל), וכל החלטה של המשתמשים לדחיית השימוש ב- "עוגיות", כולן או מקצתן, עשויה להשפיע על האופן בו יוצגו פרטים באתר, ומשתמשים שבחרו באפשרות זו, מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה בעניין כנגד לג'נדה.
 3. יובהר, כי "עוגיות" הינן קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשב האישי על ידי שרת אינטרנט. חלק מה-"עוגיות" יפקעו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב. נבהיר כי יתכן והאתר יעשה מפעם לפעם שימוש ב"עוגיות" בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתם חוזרים ומבקרים באתר. המידע המצוי על "עוגיות" ובו עושה האתר שימוש הינו מוצפן, כך שרק לג'נדה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.

אבטחת מידע והעברת מידע לצדדים שלישיים

 1. לג'נדה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה לבסיס הנתונים ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. על כן, המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד לג'נדה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור ו/או חשיפת הפרטים האישיים של המשתמש כתוצאה מפריצה של מערכת האבטחה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכות האתר ו/או האפליקציה. לג'נדה ממליצה למשתמש לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנה על פרטיו האישיים בעת פעילותו ברשת האינטרנט.
 2. המידע האישי אשר נאסף אודות המשתמשים ואשר לג'נדה עושה בו שימוש, כפופים לכללי חוק הגנת הפרטיות והתקנות שהותקנו בהתאם לו. לפיכך, לג'נדה תימנע ממסירת פרטים אישיים של המשתמשים לצדדים שלישיים כלשהם, אלא במקרים הבאים:
  • לג'נדה תבקש להיעזר בצדדים שלישיים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי, בנייה ותחזוקה של האתר ו/או האפליקציה, או לאספקת שירותים למשתמשים באמצעות האתר ו/או האפליקציה;
  • ככל שתחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או ככל שיינקטו נגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שביצעו המשתמשים באתר ו/או באפליקציה תוך הפרת תנאי השימוש של האתר ו/או האפליקציה תוך הפרת החוק;
  • ככל שתידרש לעשות זאת במטרה להיענות לכל הליך חוקי כגון צו חיפוש, זימון לבית משפט, הוראת רגולטור או גוף מינהלי מוסמך לפי כל דין, או בהתאם להוראה חוקית אחרת. במקרה זה תהיה רשאית לג'נדה למסור את פרטי המשתמשים בהתאם להוראות הצו השיפוטי ו/או הוראות גוף האכיפה ו/או הוראות הגוף המינהלי המוסמך, ללא צורך בקבלת הסכמה מוקדמת מהמשתמש.
  • ככל שתעלה מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין משתמש לבין לג'נדה (לרבות חברות בנות ו/או חברות קשורות) ו/או מי מטעמה.
  • ככל שלג'נדה תעביר את פעילות האתר ו/או האפליקציה לניהולו של תאגיד אחר, וכן במקרה של מיזוג עם גוף אחר או מיזוג פעילות האתר ו/או האפליקציה עם פעילותו של צד שלישי, אזי לג'נדה תהיה רשאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר וכן כל מידע סטטיסטי, בכפוף לכך שתאגיד זה יקבל על עצמו את כל התחייבויות לג'נדה כלפי המשתמשים, ויתחייב לפעול בהתאם למדיניות פרטיות זו.
 3. באתר ו/או באפליקציה עשויים להופיע קישורים אשר מפנים לאתרים ו/או אפליקציות אחרים. לג'נדה עושה מאמץ לקשר לאתרים ו/או לאפליקציות אשר לפי מיטב ידיעתה אינם פוגעים בזכות הפרטיות, אולם אין לג'נדה יכולה להיות אחראית בכל צורה שהיא לתוכן ו/או למידת ההגנה על הפרטיות אשר מעניקים האתרים ו/או אפליקציות האחרים. לכן, המשתמש מצהיר ומבין כי בעת לחיצה ומעבר לאתר המופעל על-ידי צד שלישי כאמור בסעיף ‏19 זה, אין לג'נדה אחראית לכל פגיעה בפרטיות ו/או פגיעה אחרת בשל גלישה ו/או התקנה של אפליקציה כאמור, ולג'נדה ממליצה כי בטרם מסירת מידע על-ידי המשתמש באתר ו/או באפליקציה כאמור, המשתמש יקרא את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ו/או אפליקציות ויפעל בהתאם.
 4. לשם מתן השירותים באמצעות האתר ו/או האפליקציה ו/או לצרכי ניהול העסק של לג'נדה על בסיס המידע האישי שייאסף כאמור, ייתכן ונתקשר עם ספקים שירותים כדי לסייע לנו. ככל שהתקשרות עם ספק כאמור תהיה כרוכה במתן גישה למידע אישי אודותיך ו/או לשם ביצוע איסוף, שמירה או עיבוד של מידע אישי אודותיך אנו מתחייבים כי:
  • אנו ננקוט בכל אמצעי נדרש בהתאם לכל דין לשם הסדרה חוזית של העברת המידע האישי ו/או מתן הגישה ו/או מתן האפשרות לעבד מידע אישי אודותיכם, כדי להגן על הפרטיות שלכם.
  • ככל שיהיה להעביר את המידע האישי שלך לצדדים במקומות מחוץ לישראל, אנו נפעל באופן מלא בהתאם לתקנות הגנת הפרטיות (העברת מידע מחוץ לגבולות המדינה), התשי"א-2001, הן ברמת בחירת המדינות בהן שמור המידע האישי ו/או בהסדרה חוזית להבטחת זכויותיכם וההגנה על פרטיותיכם במידע האישי על-ידי הנעבר.

זכויות המשתמש במידע האישי

 1. המשתמש זכאי לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי לג'נדה בהתאם לתנאי שימוש אלו על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981.
 2. ככל שתרצה לממש זכות זו, הנך רשאי לפנות בכתב אל החברה בכתובת __ת.ד 505 טירת הכרמל ולבקש לעיין במידע האישי אודותיך השמור על-ידי לג'נדה.

שונות

 1. מובהר, מודגש ומוסכם, כי ההרשמה וביצוע הזמנות באתר ו/או באפליקציה וביצוע הזמנות באמצעותן נועדו אך ורק למשתמשים מגיל 18 ומעלה ו/או לחלופין למשתמשים קטינים אשר קיבלו הרשאה מהורה ו/או מאפוטרופוס שלהם להירשם לאתר ולעשות בו שימוש. לג'נדה אינה אוספת בצורה מכוונת או מודעת מידע לגבי קטינים אלא אם כן לג'דנה קיבלה הרשאה מאת ההורה ו/או האפוטרופוס, לפי העניין, לשימושם באתר ו/או באפליקציה כאמור. ככל שהגיע לידיעתך כי נאסף על-ידנו מידע הנוגע לקטין מתחת לגיל 18 מבלי קבלת אישור כתוב מהורי ו/או מאפוטרופסי הקטין כאמור, אנא הודיע לנו ואנו נמחק את המידע האישי כאמור ממאגרינו, מלבד במקרה בו נהיה מנועים מכך בהתאם לאמור בסעיף ‏18 לעיל.
 2. לג'נדה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות המדיניות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן סוגי המידע האישי אשר ייאספו או אופן השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, תפורסם על-כך הודעה באתר ו/או באפליקציה.
 3. כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם המדיניות ו/או התנאים ו/או ההוראות המופיעות באתר ו/או באפליקציה, אם וככל שיתעוררו, יתבררו על פי דיני מדינת ישראל בלבד ואך ורק בבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה אשר להם מוקנית סמכות ייחודית ובלעדית.
 4. בכל מקרה לפיו תנאי ו/או הוראה כלשהי במסמך זה תהפוך לבלתי חוקית, בלתי תקפה או בלתי אכיפה, לא יהיה בכך כדי למנוע ו/או לגרוע מתקפות ו/או חוקיות ההוראות האחרות של מדיניות זו. מובהר, כי במקרה שכזה, יראו בקיומו של תנאי דומה אחר אכיף במקום התנאי אשר נמחק או הוסר.
 5. לשאלות נוספות בנוגע למדיניות הפרטיות של לג'נדה ו/או ככל והנך סבור כי פרטיותך נפגעה על-ידי כל גורם, ניתן לפנות לחברה בדואר אלקטרוני לכתובת _yoav@legenda.co.il.